top of page

AFSPRAAK MAKEN

Het beste huidadvies begint bij de juiste huidanalyse

Voordat er een behandeling bij PURE SKIN CLINIC plaats vindt zal er eerst een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. 

Om een afspraak te maken kan je telefonisch contact opnemen met de praktijk, via: 06 82 42 88 00. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via info@pureskinclinic.nl of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.

INTAKEGESPREK

Er worden vragen gesteld over je huidprobleem, je wensen en verwachtingen, je algehele gezondheid, medicijngebruik en allergieën. De huidtherapeut zal kijken of er een indicatie is voor een huidtherapeutische behandeling. Mocht dit zo zijn, wordt er samen met jou een behandelplan opgesteld en een afspraak ingepland voor de eerste behandeling. 

Neem de volgende documenten mee tijdens de intake:

- Eventuele verwijsbrief

- Overzicht van medicijnen en supplementen 

- Geldig legitimatiebewijs

- Pasje van zorgverzekeraar

BEHANDELTRAJECT

Wanneer je besluit met de behandeling te willen starten, verleen je door middel van een behandelovereenkomst toestemming aan de huidtherapeut. Doorgaans wordt deze toestemming schriftelijk bevestigd en wordt een informed consent ondertekend.

Hiermee laat je weten bekend te zijn met het behandelplan, de risico’s en gevolgen en de adviezen betreffende de behandeling en nazorg.

 

Het is belangrijk om dit document goed door te lezen, door het ondertekenen hiervan verklaar je dat je de gegeven informatie en adviezen goed hebt begrepen.

WIJZIGEN OF ANNULEREN

Om een afspraak te wijzigen of annuleren dien je tenminste 24 uur voor aanvang contact op te nemen. Je kunt jouw annulering of wijzigingen telefonisch kenbaar maken door in te spreken op onze voicemail, via de mail of via het contactformulier op deze website. Indien je niet tijdig de afspraak annuleert of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten bij jou in rekening gebracht middels een factuur.

KWALITEIT

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Ook staan wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheidsbevordering.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAARS

Sommige indicaties komen in aanmerking voor een vergoeding door de zorgverzekering vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel vergoed wordt is afhankelijk van je zorgverzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden of je zorgverzekeraar voor meer informatie.

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID

Bij PURE SKIN CLINIC kun je zonder verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist een afspraak maken. Dit heet ook wel Directe Toegankelijkheid Huidtherapie (DTH) en is van kracht sinds 2011. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Wanneer je voor het eerst een bezoek brengt aan PURE SKIN CLINIC is het belang dat je op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen deze praktijk. Deze informatie heeft betrekking op jou als patiënt.

PRIVACY BELEID
Wij gaan vertrouwelijk met patiëntengegevens om. Het patiëntendossier is veilig opgeslagen in een automatiseringssysteem voor de huidtherapeutische praktijk. De gegevens in deze beveiligde praktijksoftware kunnen niet verloren gaan of in onbevoegde handen terechtkomen. De gegevens kunnen wel gebruikt worden voor statistiek, kwaliteitsverbetering en ondersteuning van de bedrijfsvoering.

KLACHTENREGELING

Hoewel wij veel waarde hechten aan persoonlijke service, uitgebreide informatievoorziening en kwaliteit, kan het gebeuren dat een patiënt ergens ontevreden over is. Ons streven is dat de patiënt eerst de klacht met de desbetreffende huidtherapeut bespreekt. Meestal kunnen zij samen een goede oplossing vinden.

 

Als lid van de NVH krijgt PURE SKIN CLINIC bij een klacht, ondersteuning van de verplichte klachtenfunctionaris en zijn we aangesloten bij een geschillenregeling, de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

ALGEMENE VOORWAARDEN

bottom of page